SALAM 1MALAYSIA

SALAM 1MALAYSIA

salju

Sunday, 9 October 2011

Guru Berkesan

GURU BERKESAN
Mantan ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Datuk Dr.Abdul Shukor Abdullah menyenaraikan ciri guru berkesan sebagaimana berikut :
1.     Bersikap professional.
2.     Mempamerkan cirri kekuatan teori.
3.     Kaya ilmu.
4.     Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja.
5.     Bermoral teguh.
6.     Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran.
7.     Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa.
8.     Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid.
9.     Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa.
10.Menampilkan watak terpuji, berimej, berperibadi mulia, berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa.
11.Mempastikan situasi ‘Guru mengajar murid belajar’ wujud di dalam kelas.
12.Berupaya melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu, berpersonaliti sihat dan serba boleh.
13.Berupaya membina minda pelajar yang cemerlang akademik.
14.Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhanan nilai diri ( bermoral, berakhlak, mulia, berketrampilan, pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu ).
15.Taat dan setia terhadap perkhidmatannya, mempertahankan martabat profesionnya.
16.Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan, bebas pendirian, tidak berbelah bahagi.
17.Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah.

No comments:

Post a Comment