SALAM 1MALAYSIA

SALAM 1MALAYSIA

salju

Saturday, 10 December 2011

BM ( Kertas 012 )- Bhg.C

Percubaan UPSR 2011 Bhg.C (Cikgu Raihan)

BM ( Kertas 012 )- Bhg.B

Karangan Fakta

BM ( Kertas 012 )

Percubaan UPSR 2011 Bhg.A

Friday, 9 December 2011

Bahasa Melayu 012

Kaedah P & P (BM Kertas 2)

Bahagian A ( membina ayat )

Kolam Renang

Sunday, 9 October 2011

Guru Berkesan

GURU BERKESAN
Mantan ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Datuk Dr.Abdul Shukor Abdullah menyenaraikan ciri guru berkesan sebagaimana berikut :
1.     Bersikap professional.
2.     Mempamerkan cirri kekuatan teori.
3.     Kaya ilmu.
4.     Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja.
5.     Bermoral teguh.
6.     Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran.
7.     Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa.
8.     Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid.
9.     Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa.
10.Menampilkan watak terpuji, berimej, berperibadi mulia, berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa.
11.Mempastikan situasi ‘Guru mengajar murid belajar’ wujud di dalam kelas.
12.Berupaya melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu, berpersonaliti sihat dan serba boleh.
13.Berupaya membina minda pelajar yang cemerlang akademik.
14.Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhanan nilai diri ( bermoral, berakhlak, mulia, berketrampilan, pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu ).
15.Taat dan setia terhadap perkhidmatannya, mempertahankan martabat profesionnya.
16.Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan, bebas pendirian, tidak berbelah bahagi.
17.Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah.

Surat Rasmi-Lawatan

Persatuan Bahasa Melayu,
Sekolah Kebangsaan Amer,
22200 Besut,
Terengganu Darul Iman.


Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Amer,
22200 Besut,
Terengganu Darul Iman.                                      12 SEPTEMBER 2011.

Tuan,

Kebenaran Mengadakan Lawatan Sambil Belajar

Merujuk perkara di atas, salah satu aktiviti Persatuan Bahasa Melayu pada tahun ini ialah mengadakan lawatan sambil belajar ke Kuala Lumpur.

2.         Lawatan tersebut akan diadakan pada 15 hingga 18 November 2011. Lawatan ini akan disertai oleh 38 orang murid dan diiringi oleh 3 orang guru penasihat iaitu Cikgu Rahana binti Ya , Cikgu Raihan binti Haji Husin  dan Cikgu Fazli bin Yasa’.

3.         Tempat-tempat yang akan dilawati semasa di Kuala Lumpur ialah Pusat Sains Negara, Muzium Negara, Perpustakaan Negara, Menara Berkembar Kuala Lumpur (KLCC), dan Zoo Negara.

4.         Tujuan lawatan ini diadakan adalah untuk menambah pengetahuan dan pengalaman  murid. Di samping itu juga, dapat mengurangkan tekanan kepada murid selepas menghadapi peperiksaan semester kedua.

5.         Saya bagi pihak persatuan berharap agar permohonan untuk mengadakan lawatan ini akan mendapat maklum balas daripada pihak tuan secepat mungkin.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,
     Fatimah
(FATIMAH BT. YACOOB)
Setiausaha,
Persatuan Bahasa Melayu,
Sekolah Kebangsaan Amer.

RPH BM Keluarga Bahagia

Rancangan Pengajaran Harian 1


Mata Pelajaran                         :   Bahasa Melayu
Kelas                                       :   4 Terbilang
Tarikh                                      :   22 Mei 2011
Masa                                       :   8.15 – 9.15 pagi ( 60 minit )
Bilangan Murid                        :   26 orang
Bidang Pelajaran                      :   Keluargaku Sayang
Tajuk                                       :   Keluarga Bahagia
Objektif Pembelajaran              :   Mengenali ahli atau anggota keluarga
1.1  Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.
Aras 2(i)    Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama     
diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan.
Hasil Pembelajaran                  :   Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat:-
A.     Menguasai isi kandungan
a.       Berbual sesama rakan tentang sesuatu perkara yang dilakukan menggunakan ungkapan, ayat-ayat dengan sebutan yang betul atau sesuai
b.      Menggunakan kata panggilan yang sesuai terhadap ahlii keluarga dalam kehidupan harian.
B.     Membina kemahiran saintifik, berfikir dan startegi berfikir
a.       Dapat bezakan suasana hidup dalam keluarga bahagia atau sebaliknya dan kasih sayang.
C.     Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni
a.       Menyayangi dan menghargai sahabat atau rakan sekelas.
b.      Bersyukur dan gembira dengan adanya ahli keluarga dan hidup bahagia.

Konsep / Prinsip / hokum / teori ( Keluarga Bahagia )
a.       Kehidupan terurus / teratur.
b.      Sarat dengan kasih saying.
c.       Saling memerlukan ketika senang dan susah.
d.      Wujud suasana ceria, harmoni dalam masyarakat.

Bahan , Peralatan, Sumber:-
a.       Patung – 1 set sebuah keluarga.
b.      Gambar berwarna – contoh aktiviti keluarga ( berkelah, berkebun, riadah )
c.       Kad perkataan –
1.      ayah, bapa, abi, abah,
2.      ibu. umi, emak, mama
3.      Kakak. along, abang, angah, adik
Langkah berjaga-jaga:-
1.      Murid-murid diingatkan supaya berbual, bercerita dengan kawan-kawan menggunakan bahasa atau ayat-ayat yang sesuai dan sopan didengar.
Pengetahuan sedia ada murid:-
1.      Murid sudah mengetahui bilangan ahli keluarga dan aktiviti yang biasa dilakukan pada waktu lapang.
2.      Murid juga mungkin menganggap jiran atau waris seperti sepupu sebagai keluarga yang asal dengannya.
Frasa

Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Set Induksi / Permulaan
(Melakonkan watak, mengcungkil idea)

5 minit


Dalam sebuah keluarga yang bahagia didiami oleh bapa, ibu, abang, kakak, adik

Guru memilih beberapa orang murid untuk melakonkan watak ayah, ibu, abang, kakak, adik

Guru bertanya tentang bilangan ahli keluarga murid mengikut usia dan jantina.

Murid yang dipilih melakonkan watak sebagaimana arahan guru.

Murid lain respon dengan menyatakan siapakah watak-watak yang dilakonkan tadi.

Murid secara rawak menjawab soalan lisan yang diajukan oleh guru.


Strategi / Teknik :

Lakonkan watak yang ditetapkan.

Penyoalan seluruh kelas, murid dipilih secara rawak sahaja untuk menjawab soalan tadi.

Langkah 1

Menstruktur semula.

( 20 minit )

Sebuah keluarga yang bahagia boleh dilahirkan engan adanya aktiviti-aktiviti bersama keluarga pada sesuatu masa.


Guru menyatakan kepada murid beberapa contoh aktiviti yang boleh dilakukan oleh keluarga untuk mewujudkan sebuah keluarga bahagia.

Contoh:  
         berkhelah,                 
         beriadah,  
         berkebun, 
         gotong-royong.

Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan.

Murid dikehendaki berbual-bual sesama ahli kumpulan berkaitan aktiviti yang dilakukan oleh ahli keluarga ketika waktu lapang.

Murid diberi kebebasan untuk pilih skop aktiviti sendiri tetapi mestilah aktiviti yang positif.

Semasa murid bercerita dalam kumpulan, murid yang lain dalam kumpulannya akan menulis catatan ringkas.


Strategi / Teknik:

Aktiviti bercerita, berbual dalam kumpulan menggunakan perkataan-perkataan sendiri yang sesuai.

Sikap saintifik dan nilai murni.

Menghargai kawan dan sedia mendengar.

Hormati kawan


Frasa

Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Langkah 2

( 20 minit )Menjelaskan apakah aktiviti yang dipilih dan dilakukan pada waktu lapang untuk mewujudkan keluarga bahagia.

Guru akan memanggil setiap murid untuk bercerita di haddapan kelas berkaitan aktiviti yang dilakukan pada masa lapang bersama keluarga.

Guru pilih secara rawak di kalangan murid untuk mengulas semula ceritakan oleh murid-murid tadi. Ini dilakukan untuk menguji tahap kepekaan murid semasa kawannya bercerita.


Murid akan bercerita di hadapan kelas mengikut nama yang disebut.

Murid yang dipilih secara rawak akan mengulas semula cerita kawannya yang dipilih.

Strategi / Teknik :

Bercerita / berbual secara terbuka di haapan kelas.

Sikap saintifik dan nilai murni.

Murid erlibat secara aktif ada keyakinan diri.

Langkah 3

 Aplikasi idea

( 10 minit )Murid dapat sebut / nyatakan panggilan-panggilan yang sesuai kepada ahli keluarga.

Contoh :
ayah, bapa, abah, papa

ibu, umi, mak, mama, emak

abang, kakak, along, angah, achik

adik, che su

Guru menampalkan gambar pada papan tulis.

Guru piih murid untuk tampal kad perkataan yang sesuai pada gambar.

Murid pilih kad perkataan dan tampalkan pada gambar- gambar yang tersedia.

Strategi / Teknik :

Soal jawab kepada seluruh kelas.

Murid terlibat secara aktif, kerjasama, berminat untuk aktiviti ini.
Frasa

Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Refleksi / Penutup

( 5 minit )
        


Ketahui ahli keluarga dan panggilan- panggilan yang sesuai

Bagaimana untuk melahirkan keluarga yang bahagia.Guru mengadakan teknik penyoalan seluruh cerita.

Contoh :

Siapakah nama ayah?

Siapa nama ayah awak?

Berapakah umur ayah awak?

Murid diminta siapkan carta salasilah keluarga masing-masing.


Murid menjawab soalan-soalan guru scara kelas dan individu.

Murid siapakan carta salasilah keuarga dirumah

Strategi / Teknik :

Aktif

Ada keyakinan diri

Bersungguh-sungguh


Wednesday, 28 September 2011

TEKNIK PENGAJARAN

DEFINISI
 • Menurut Kamus Dewan (edisi ketiga), teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik, karang-mengarang dan sebagainya.
 • Menurut Edward M. Anthony mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasl segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu.
 • Mengikut Kamaruddin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz dalam bukunya Pengajian Melayu III : Komunikasi Bahasa, teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif.
 • Teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang dianuti.

Teknik-teknik Pengajaran Bahasa
1.     Teknik main peranan
2.     Teknik permainan bahasa
3.     Teknik latih tubi
4.     Teknik bercerita
5.     Teknik inkuiri
6.     Teknik perbahasan
7.     Teknik kuiz
8.     Teknik sumbangsaran
9.     Teknik soal jawab
10. Teknik simulasi
11. Teknik drama
12. Teknik perbincangan
13. Teknik forum
14. Teknik dialog


TUJUAN TEKNIK
1.     Menarik Minat murid
2.     Mengekalkan perhatian
3.     Membangkitkan ras ingin tahu

TEKNIK LATIH - TUBI
 • Teknik latih tubu adalah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari.
 • Tujuannya untuk mencapai taraf penguasaan kemahiran disampimg menjamin kekekalannya.
 • Ia sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Melayu
 • Boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran seperti kemahiran menyebut perkataan, ayat-ayat atau mengingat fakta-fakta penting.
 • Melalui teknik ini pelajar akan mengalami proses mendengar, melihat, memikirkan maksud perkataan-perkataan serta tugasnya dalam situasi yang penggunaan perkataan-perkataan itu.
 • Berasakan pengajaran bahasa dengar dan sebut (audiolingual) yang biasanya digunakan dalam pengajaran bahasa kedua.
 • Mengikut teknik ini, perhatian akan diberikan kepada 5 aspek kebolehan menggunakan bahasa iaitu :
       I.            Sebutan (accent)
-menyebut patah-patah perkataan atau sukukata dengan betul termasuk intonasi yang membawa makna dalam sesuatu situasi.
    II.            Tatabahasa (grammer)
-penggunaan bahasa yang tepat mengikut hukum-hukum bahasa daripada semua aspek.
 III.            Perbendaharaan kata (vocabulary)
-meluaskannya dengan penggunaan imbuhan yang sesuai mengikut konteksnya dalam situasi tertentu.IV.            Kefasihan (fluency)
-menggunakan perkataan dan lain-lain dengan cara spontan tanpa memikirkan apakah maksudnya.
   V.            Kefahaman (comprehension)
-latihan memahami soalan dan memberikan jawapan yang wajar.
 • Teknik ini dikenali juga dengan teknik menghafaz.
 • Antara kelemahan tekni ini ialah ia menghadkan kebebasan berfikir dan menumpukan daya kreativiti murid.
 • Namun begitu, teknik ini amat berguna dan sesuai untuk isi kandungan pengajaran yang memerlukan ikutan dan ulangan.

TEKNIK SIMULASI
 • Simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing bagi membuat keputusan menyelesaikan masalah, isu atau tugasan semula.
 • Melalui teknik ini para pelajar dapat menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpulkan maklumat, menjalankan temuramah dengan individu tertentu dan mencatat isi-isi penting.
 • Dalam proses ini pelajar digalakan untuk memberi pendapat, cadangan, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan. Memberi peluang kepada pelajar mengalami sendiri situasi dan masalah.
 • Melalui teknik ini pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan dan dipertingkatkan terutamanya dalam kemahiran lisan membaca dan menulis.
 • Dapat menwujudkan pelabagi aktiviti menarik yang menjadi sumber motivasi kepada pelajar untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran.


TEKNIK MAIN PERANAN
 • Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting.
 • Pelajar diberi peranan dan bertindak sebagai watak-watak yang ditentukan dalam satu situasi yang disediakan.
 • Main peranan ialah dramatisasi yang tiada kaitan atau penghafalan skrip, dimana pelakon-pelakon cuba menyelesaikan atau menjelaskan situasi kepada kepada pelajar-pelajar lain supaya mempraktikan kepada diri mereka berdasarkan peranan yang dimainkan secara spontan.
 • Proses ini biasanya dimulakan dengan pemikiran masalah yang sesuai. Masalah ini dikemukakan kepada pelajar dengan cara membacakannya atau memperlihatkannya melalui filem, televisyen, mendengar rakaman dan sebagainya.
 TEKNIK SUMBANGSARAN
 • Teknik ini dikenali juga sebagai percambahan fikiran (brainstorming) yang merupakan satu sesi perbincangan yang membolehkan setiap ahli kumpulan menyumbangkan pendapat dan idea.
 • Boleh didekati sebagai aktiviti permainan bahasa pada peringkat sekolah rendah dan berkembang menjadi aktiviti perbincangan yang lebh serius dan kompleks pada peringkat sekolah menengah, universiti dan latihan profesional.
 • Menekankan pengeluaran idea daripada pembelajaran yang kretif dan bukan pembelajaran secara analitis.
 Tujuan Sumbangsaran
 • Topik perbincangan sesuai dengan kebolehan dan minat murid
 • Garis panduan guru haruslah ringkas dan jelas
 • Semua cadangan dan idea yang dikemukakan haruslah dicatat untuk dibincangkan dalam sesi umum.
 • Setiap kumpulan mestilah memilih pengerusi yang betul-betul layak
 • Setiap ahli diberi peluang untuk mengemukakan cadangan
 • Pelajar digalakkan menyumbang seberapa banyak idea
 • Suasana perbincangan yang tidak formal hemdaklah diwujudkan.
 • Pastikan peruntukan masa untuk sesi sumbangsaran adalah patut dan mencukupi
 • Digalakkan menggunakan prinsip 5W ( What? Why? Who? Where? How? )
 • Cadangan dan idea yang dikemukakan tidak boleh dikritik
 • Setiap kumpulan dimestikan mempunyai ahli-ahli yang pelbagai kebolehan

 TEKNIK PERMAINAN BAHASA
 • Permainan bahasa adalah salah satu cara dalam mempelajari bahasa melalui teknik permainan.
 • Penglibatan dalam permainan telah memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif, pembelajaran bermakna dan sebagai alat dianogstik.
 • Kebanyakan aktiviti yang dijalankan akan menggunakan pelbagai kemahiran berbahasa pelajar antaranya kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis.
 • Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan kemahuan dalam sistem pendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya. Hala tuju ini diinterapetasikan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu :
 • merangsang interaksi verbal pelajar
 • menambah kefasihan dan keyakinan
 • menyediakan konteks pembelajaran
 • bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan
 • bertindak sebagai alat pemulihan, pengukuhan dan penggayaan
TEKNIK SOAL – JAWAB
 • Merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan
 • Pemilihan teknik ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan, tetapi ia adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan.
 • Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya.
 • Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar.
 • Tujuan utama teknik soal jawab ialah :
1.     Untuk mengesan pengetahuan berbahasa murid
2.     Untuk menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif, inovatif, logik dan kritis.
3.     Untuk mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar.
 • Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan.
 TEKNIK BERCERITA
 • Merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar.
 • Latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan.
 • Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dikalangan pelajar.
 • Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan, kemuncak dan kesudahan cerita. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan, suara, gerak laku dan kawalan mata.
 • Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan.
 • Langkah-langkah dalam persediaan teknik bercerita ialah :
 • Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan dan minat murid-murid. Kemudian, sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan.
 • Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa.
 • Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting.
 • Latih bercerita seolah-olah guru berada dihadapan murid-murid sekurang-kurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini.
 • Guru bercerita dalam keadaan yang selesa.
 • Guru boleh menggunakan gambar, objek-objek sebenar atau lain-lain BBM.
 • Sediakan kad-kad perkataan, frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan.
 TEKNIK DRAMA
 • Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus, elektif dan audiolingual.
 • Tujuan utama adalah untuk melatih pelajar menggunakan unsur bahasa, unsur paralinguistik (jeda, nada dan intonasi) dan bukan linguistik (mimik muka, gerak tangan, kepala dan dll) dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan.
 • Penggunaannya dapat mendorong dan merangsang pelajar untuk menghubungkan perasaannya dengan matapelajaran yang dipelajarinya.
 • Pelajar bebas meluahkan sesuatu, membuat penemuan, memberi dan berkongsi sesuatu.
 • Drama berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran.
 • Dapat menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada pelajar, disamping dapat menyuburkan sahsiah pelajar.

TEKNIK INKUIRI
 • Teknik ini dikenali sebagai teknik tinjau siasat.
 • Merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan yang berorientasikan masalah.
 • Dapat menimbulkan daya refleksi dikalangan pelajar.
 • Merupakan satu kaedah pengajaran bahasa yang dinamik untuk menimbulkan minat dan daya kreativiti di kalangan pelajar kerana pelajar sering mengemukakan soalan ‘bagaimana’. Oleh itu, ia dapat melatih pelajar mengemukakan pelbagai soalan.
 • Ciri lain yang terdapat dalam teknik ini termasuklah memberi latihan yang sebenar dalam proses kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis.
 • Pengendalian teknik inkuiri ialah :
1.     Proses mengenali masalah
2.     Mengkaji ramalan
3.     Mengumpul maklumat
4.     Menganalisis
5.     Membuat rumusa

TEKNIK PERBINCANGAN
1.     Teknik perbincangan didefinisikan sebagai satu aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk. Tujuannya untuk melatih pelajar mengeluarkan fikiran dan pendapat dengan bernas (Kementerian Pendidikan 1990:85).
2.     Teknik perbincangan adalah satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berbentuk perbualan dan ia dilakukan dikalangan pelajar dibawah penyeliaan dan kawalan seorang guru.
3.     Melibatkan aktiviti perbincangan antara pelajar secara bekerjasama dalam mengeluarkan pandangan masing-masing mengenai sesuatu perkara atau topik yang diberi. Misalnya bermesyuarat, forum, seminar, bengkel, bahas dan debat.
4.     Dalam perbincangan ini akan memberi peluang dan ruang bagi mereka untuk bercakap terutama dalam aktiviti separa formal. Latihan sebegini bukan sahaja sekadar mempertajamkan minda malah dapat melatih kepetahan pelajar untuk bercakap dan mengeluarkan pendapat.
5.     Peranan guru akan berubah-ubah kerana aktiviti ini dikendalikan oleh pelajar sendiri.
6.     Teknik perbincangan boleh dijalankan mengikut langkah-langkah berikut :
7.     Guru menarik perhatian murid kepada tajuk perbincangan yang akan dijalankan.
8.     Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan kemudian memilih seorang ketua yang boleh dipertanggungjawabkan untuk memastikan semua aspek perbincangan dapat dijalankan dan dicapai.
9.     Guru kemudian menugaskan setiap kumpulan mendapatkan maklumat dengan cara berbincang dengan ahli-ahli kumpulan.
10. Ketika perbincangan guru harus bergerak dari satu kumpulan ke satu kumpulan yang lain, menegaskan perkara-perkara yang perlu dibincangkan dan mengarahkan perbincangan menghala kearah perkara yang betul.
11. Setelah tamat perbincangan guru boleh meminta laporan daripada setiap kumpulan. Hasil perbincangan boleh dicatatkan dipapan tulis mengikut mana-mana yang penting. Setelah dibincang guru bolehlah menjalankan aktiviti penulisan dan sebagainya.

TEKNIK FORUM
1.     Forum merupakan satu sesi perbincangan yang melibatkan beberapa ahli panel untuk mencanai fikiran dan mengemukan pendapat tentang sesuatu tajuk, dimana ia dijalankan secara formal.
2.     Teknik berforum merupakan salah satu aktiviti lisan yang sesuai, di mana pelajar akan berkongsi pengetahuan dan pengalaman secara langsung untuk meningkatkan kemahiran menyampaikan idea dan fikiran dengan jelas, objektif, kreatif dan rasional.
3.     Untuk menjayakan aktiviti ini, tajuk forum yang dipilih haruslah mudah, menarik dan mencabar selaras dengan kemahiran, pencapaian serta peringkat umur pelajar.
4.     Persediaan yang rapi perlu dibuat sama ada sebelum, semasa dan selepas aktiviti.
TEKNIK PERBAHASAN
 1. Bahas ialah pengucapan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu pendirian dengan alasan yang logik dan idea yang tersusun.
 2. Teknik perbahasan ini sesuai diajar untuk semua peringkat pelajar di sekolah menengah.
 3. Antara manfaat teknik ini ialah :
 4. Memperkembangkan kecekapan berkomunikasi dengan berkesan
 5. Melatih berfikir dengan pantas dan melahirkan buah fikiran dengan tepat dan teratur
 6. Menguasai kemahiran berbahasa dengan menggunakan struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.
 7. Mengemukakan hujah secara rasional, kritis dan kreatif.
 8. Melatih kemahiran mendengar, menaakul, berhujah dan membidas.
 9. Guru perlu mengambil inisiatif sendiri untuk memupuk kebolehan berbahas di kalangan pelajar.
 10. Perkembangan kebolehan berbahas dengan sendirinya akan membawa kepada perkembangan kemahiran berbahasa, perkembangan mental yang positif, peningkatan ilmu dan pemupukan sifat-sifat kepimpinan.
TEKNIK KUIZ
 • Diperkenalkan pada tahun 1940 di England melalui Perbadanan Penyiaran British (B.B.C).
 • Aktiviti kuiz bermula di negara ini setelah dimasukkan dalam masa pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah-sekolah Inggeris dan diikuti di sekolah-sekolah Melayu.
 • Tujuannya ialah :
 • Guru dapat mengukuhkan pengajaran dan memantapkan pemahaman pelajar mengenai topik-topik tertentu.
 • Pelajar dapat mengulangkaji sambil bergembira.
 • Pelajar dapat melupakan permasalahan mereka dengan mengemukakan soalan-soalan secara teka-teki.
 • Pelajar dapat belajar kaedah cara berfikir yang baru.
 • Membantu pelajar memahami sistem Bahasa Melayu terutama dari segi bentuk, makna dan penggunaan bahasa yang tepat.
 • Terdapat 2 bentuk pengajaran dan pembelajaran bahasa melalui teknik ini iaitu :
 • Ia dijalankan secara spontan pada peringkat permulaan, perkembangan dan penutup. Ini bermakna kuiz dapat dijadikan sebagai aktiviti rangsangan, penggayaan, pemulihan dan pengukuhan.
 • Kuiz sebagai aktiviti pertandingan meliputi pertandingan antara pelajar.