SALAM 1MALAYSIA

SALAM 1MALAYSIA

salju

Sunday, 9 October 2011

Guru Berkesan

GURU BERKESAN
Mantan ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Datuk Dr.Abdul Shukor Abdullah menyenaraikan ciri guru berkesan sebagaimana berikut :
1.     Bersikap professional.
2.     Mempamerkan cirri kekuatan teori.
3.     Kaya ilmu.
4.     Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja.
5.     Bermoral teguh.
6.     Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran.
7.     Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa.
8.     Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid.
9.     Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa.
10.Menampilkan watak terpuji, berimej, berperibadi mulia, berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa.
11.Mempastikan situasi ‘Guru mengajar murid belajar’ wujud di dalam kelas.
12.Berupaya melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu, berpersonaliti sihat dan serba boleh.
13.Berupaya membina minda pelajar yang cemerlang akademik.
14.Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhanan nilai diri ( bermoral, berakhlak, mulia, berketrampilan, pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu ).
15.Taat dan setia terhadap perkhidmatannya, mempertahankan martabat profesionnya.
16.Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan, bebas pendirian, tidak berbelah bahagi.
17.Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah.

Surat Rasmi-Lawatan

Persatuan Bahasa Melayu,
Sekolah Kebangsaan Amer,
22200 Besut,
Terengganu Darul Iman.


Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Amer,
22200 Besut,
Terengganu Darul Iman.                                      12 SEPTEMBER 2011.

Tuan,

Kebenaran Mengadakan Lawatan Sambil Belajar

Merujuk perkara di atas, salah satu aktiviti Persatuan Bahasa Melayu pada tahun ini ialah mengadakan lawatan sambil belajar ke Kuala Lumpur.

2.         Lawatan tersebut akan diadakan pada 15 hingga 18 November 2011. Lawatan ini akan disertai oleh 38 orang murid dan diiringi oleh 3 orang guru penasihat iaitu Cikgu Rahana binti Ya , Cikgu Raihan binti Haji Husin  dan Cikgu Fazli bin Yasa’.

3.         Tempat-tempat yang akan dilawati semasa di Kuala Lumpur ialah Pusat Sains Negara, Muzium Negara, Perpustakaan Negara, Menara Berkembar Kuala Lumpur (KLCC), dan Zoo Negara.

4.         Tujuan lawatan ini diadakan adalah untuk menambah pengetahuan dan pengalaman  murid. Di samping itu juga, dapat mengurangkan tekanan kepada murid selepas menghadapi peperiksaan semester kedua.

5.         Saya bagi pihak persatuan berharap agar permohonan untuk mengadakan lawatan ini akan mendapat maklum balas daripada pihak tuan secepat mungkin.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,
     Fatimah
(FATIMAH BT. YACOOB)
Setiausaha,
Persatuan Bahasa Melayu,
Sekolah Kebangsaan Amer.

RPH BM Keluarga Bahagia

Rancangan Pengajaran Harian 1


Mata Pelajaran                         :   Bahasa Melayu
Kelas                                       :   4 Terbilang
Tarikh                                      :   22 Mei 2011
Masa                                       :   8.15 – 9.15 pagi ( 60 minit )
Bilangan Murid                        :   26 orang
Bidang Pelajaran                      :   Keluargaku Sayang
Tajuk                                       :   Keluarga Bahagia
Objektif Pembelajaran              :   Mengenali ahli atau anggota keluarga
1.1  Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.
Aras 2(i)    Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama     
diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan.
Hasil Pembelajaran                  :   Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat:-
A.     Menguasai isi kandungan
a.       Berbual sesama rakan tentang sesuatu perkara yang dilakukan menggunakan ungkapan, ayat-ayat dengan sebutan yang betul atau sesuai
b.      Menggunakan kata panggilan yang sesuai terhadap ahlii keluarga dalam kehidupan harian.
B.     Membina kemahiran saintifik, berfikir dan startegi berfikir
a.       Dapat bezakan suasana hidup dalam keluarga bahagia atau sebaliknya dan kasih sayang.
C.     Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni
a.       Menyayangi dan menghargai sahabat atau rakan sekelas.
b.      Bersyukur dan gembira dengan adanya ahli keluarga dan hidup bahagia.

Konsep / Prinsip / hokum / teori ( Keluarga Bahagia )
a.       Kehidupan terurus / teratur.
b.      Sarat dengan kasih saying.
c.       Saling memerlukan ketika senang dan susah.
d.      Wujud suasana ceria, harmoni dalam masyarakat.

Bahan , Peralatan, Sumber:-
a.       Patung – 1 set sebuah keluarga.
b.      Gambar berwarna – contoh aktiviti keluarga ( berkelah, berkebun, riadah )
c.       Kad perkataan –
1.      ayah, bapa, abi, abah,
2.      ibu. umi, emak, mama
3.      Kakak. along, abang, angah, adik
Langkah berjaga-jaga:-
1.      Murid-murid diingatkan supaya berbual, bercerita dengan kawan-kawan menggunakan bahasa atau ayat-ayat yang sesuai dan sopan didengar.
Pengetahuan sedia ada murid:-
1.      Murid sudah mengetahui bilangan ahli keluarga dan aktiviti yang biasa dilakukan pada waktu lapang.
2.      Murid juga mungkin menganggap jiran atau waris seperti sepupu sebagai keluarga yang asal dengannya.
Frasa

Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Set Induksi / Permulaan
(Melakonkan watak, mengcungkil idea)

5 minit


Dalam sebuah keluarga yang bahagia didiami oleh bapa, ibu, abang, kakak, adik

Guru memilih beberapa orang murid untuk melakonkan watak ayah, ibu, abang, kakak, adik

Guru bertanya tentang bilangan ahli keluarga murid mengikut usia dan jantina.

Murid yang dipilih melakonkan watak sebagaimana arahan guru.

Murid lain respon dengan menyatakan siapakah watak-watak yang dilakonkan tadi.

Murid secara rawak menjawab soalan lisan yang diajukan oleh guru.


Strategi / Teknik :

Lakonkan watak yang ditetapkan.

Penyoalan seluruh kelas, murid dipilih secara rawak sahaja untuk menjawab soalan tadi.

Langkah 1

Menstruktur semula.

( 20 minit )

Sebuah keluarga yang bahagia boleh dilahirkan engan adanya aktiviti-aktiviti bersama keluarga pada sesuatu masa.


Guru menyatakan kepada murid beberapa contoh aktiviti yang boleh dilakukan oleh keluarga untuk mewujudkan sebuah keluarga bahagia.

Contoh:  
         berkhelah,                 
         beriadah,  
         berkebun, 
         gotong-royong.

Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan.

Murid dikehendaki berbual-bual sesama ahli kumpulan berkaitan aktiviti yang dilakukan oleh ahli keluarga ketika waktu lapang.

Murid diberi kebebasan untuk pilih skop aktiviti sendiri tetapi mestilah aktiviti yang positif.

Semasa murid bercerita dalam kumpulan, murid yang lain dalam kumpulannya akan menulis catatan ringkas.


Strategi / Teknik:

Aktiviti bercerita, berbual dalam kumpulan menggunakan perkataan-perkataan sendiri yang sesuai.

Sikap saintifik dan nilai murni.

Menghargai kawan dan sedia mendengar.

Hormati kawan


Frasa

Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Langkah 2

( 20 minit )Menjelaskan apakah aktiviti yang dipilih dan dilakukan pada waktu lapang untuk mewujudkan keluarga bahagia.

Guru akan memanggil setiap murid untuk bercerita di haddapan kelas berkaitan aktiviti yang dilakukan pada masa lapang bersama keluarga.

Guru pilih secara rawak di kalangan murid untuk mengulas semula ceritakan oleh murid-murid tadi. Ini dilakukan untuk menguji tahap kepekaan murid semasa kawannya bercerita.


Murid akan bercerita di hadapan kelas mengikut nama yang disebut.

Murid yang dipilih secara rawak akan mengulas semula cerita kawannya yang dipilih.

Strategi / Teknik :

Bercerita / berbual secara terbuka di haapan kelas.

Sikap saintifik dan nilai murni.

Murid erlibat secara aktif ada keyakinan diri.

Langkah 3

 Aplikasi idea

( 10 minit )Murid dapat sebut / nyatakan panggilan-panggilan yang sesuai kepada ahli keluarga.

Contoh :
ayah, bapa, abah, papa

ibu, umi, mak, mama, emak

abang, kakak, along, angah, achik

adik, che su

Guru menampalkan gambar pada papan tulis.

Guru piih murid untuk tampal kad perkataan yang sesuai pada gambar.

Murid pilih kad perkataan dan tampalkan pada gambar- gambar yang tersedia.

Strategi / Teknik :

Soal jawab kepada seluruh kelas.

Murid terlibat secara aktif, kerjasama, berminat untuk aktiviti ini.
Frasa

Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Refleksi / Penutup

( 5 minit )
        


Ketahui ahli keluarga dan panggilan- panggilan yang sesuai

Bagaimana untuk melahirkan keluarga yang bahagia.Guru mengadakan teknik penyoalan seluruh cerita.

Contoh :

Siapakah nama ayah?

Siapa nama ayah awak?

Berapakah umur ayah awak?

Murid diminta siapkan carta salasilah keluarga masing-masing.


Murid menjawab soalan-soalan guru scara kelas dan individu.

Murid siapakan carta salasilah keuarga dirumah

Strategi / Teknik :

Aktif

Ada keyakinan diri

Bersungguh-sungguh